Regulamin

Witamy w APKMODGET!

Dziękujemy za skorzystanie z usług APKMODGET. APKMODGET zapewnia różnorodne usługi (aplikacje) internetowe i mobilne. Poniższe kompleksowe warunki świadczenia usług („Warunki świadczenia usług”) mają zastosowanie do wszystkich usług APKMODGET świadczonych przez zespół APKMODGET. („APKMODGET”) w oparciu o Twoje konto APKMODGET, aby zapewnić Ci bardziej dostępne i przyjazne dla użytkownika usługi. Korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na te warunki. Przeczytaj je uważnie.

* Usługi APKMODGET oznaczają dowolną usługę wykorzystującą markę APKMODGET i świadczoną przez APKMODGET.

Dostępne są różne usługi APKMODGET.

APKMODGET oferuje wiele rodzajów usług, z których możesz korzystać na komputerze lub urządzeniach mobilnych. Możesz pobrać dowolną aplikację za pośrednictwem strony internetowej i aplikacji APKMODGET i zainstalować ją na swoim telefonie komórkowym. Prosimy o wyrozumiałość w tym zakresie i zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi instrukcjami korzystania z każdej Usługi, które zostaną udostępnione za pośrednictwem APKMODGET. APKMODGET niniejszym przyznaje Ci osobistą, obowiązującą na całym świecie, niezbywalną, niewyłączną i bezpłatną licencję niezbędną do korzystania z Usług. Należy jednak pamiętać, że APKMODGET nie przyznaje Ci prawa do używania znaków towarowych, znaków usługowych, logo, marek lub nazw APKMODGET.

W celu podnoszenia poziomu Usług APKMODGET może aktualizować oprogramowanie niezbędne do korzystania z Usług. APKMODGET może dodawać ważne funkcjonalności lub usuwać nieistotne funkcjonalności poprzez takie aktualizacje oprogramowania. Prosimy o regularne aktualizowanie oprogramowania, aby móc w pełni korzystać z Usług.

Aby zapewnić Ci lepszą obsługę, APKMODGET może wysyłać Ci różne powiadomienia, wiadomości i inne materiały reklamowe oraz informacje związane z korzystaniem przez Ciebie z Usług, powiadamiając Cię bezpośrednio w Usługach lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail. Upewnij się, że Twój adres e-mail jest prawdziwy podczas logowania się do usług APKMODGET. Jeśli podczas korzystania z Usług napotkasz jakiekolwiek błędy w systemie, skontaktuj się z Zespołem Wsparcia APKMODGET.

Jeśli podczas korzystania z usług APKMODGET zdecydujesz się połączyć z siecią 4G/LTE udostępnianą przez Twojego operatora, pamiętaj, że operator może naliczyć Ci dodatkowe opłaty za przesyłanie danych. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie dodatkowe opłaty za przesyłanie danych naliczone podczas korzystania z usług APKMODGET. Aby uzyskać dalsze pytania dotyczące planów transmisji danych, skontaktuj się ze swoim operatorem.

APKMODGET chroni Twoje dane osobowe.

Bezpieczne postępowanie z Twoimi danymi osobowymi jest dla nas bardzo ważne. APKMODGET będzie wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie w celu i zakresie, na jaki wyraziłeś nam zgodę, aby zapewnić płynne świadczenie Usług. O ile odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze nie stanowią inaczej lub nie wyrazisz na to zgody, APKMODGET nigdy nie ujawni Twoich danych osobowych osobom trzecim. Aby uzyskać informacje na temat wysiłków podejmowanych przez APKMODGET w celu ochrony Twoich danych osobowych, zapoznaj się z Polityką prywatności APKMODGET.

APKMODGET chroni prawa autorskie do treści.

APKMODGET szanuje Twoje prawa własności intelektualnej. Możesz udostępniać treści, takie jak zdjęcia, teksty, informacje, komentarze lub propozycje, publikując je w Usługach, zachowując przy tym wszelkie prawa własności intelektualnej do takich treści.

APKMODGET uważa, że Twoje treści zawierają przydatne informacje i że bardzo ważne jest zapewnienie dostępu do takich treści za pomocą legalnych środków i procesów. Jeśli opublikujesz jakąkolwiek treść w Usługach, treść może zostać ujawniona usługom APKMODGET i zostanie uznane, że udzieliłeś APKMODGET i jej partnerom ogólnoświatowej i stałej licencji na używanie, przechowywanie, kopiowanie, modyfikowanie, publiczne przesyłanie, wyświetlanie i rozpowszechnianie takich treści w wymaganym zakresie.

W takim przypadku APKMODGET przestrzega praw autorskich i w każdej chwili możesz podjąć działania mające na celu usunięcie danej treści. Aby uniknąć wątpliwości, prawa przyznane APKMODGET i jego partnerom na mocy takiej licencji będą wykorzystywane wyłącznie w celu obsługi, ulepszania i promocji Usług oraz opracowywania nowych usług APKMODGET. Powinieneś nabyć wszystkie prawa niezbędne, abyś mógł udzielić APKMODGET licencji na korzystanie z treści dostarczonych APKMODGET i nie możesz ujawniać ani publikować żadnych treści o charakterze pornograficznym lub naruszających porządek publiczny, prawo lub dobre obyczaje.

Jeśli APKMODGET ustali, że dostarczone treści naruszają odpowiednie przepisy lub zasady APKMODGET, APKMODGET może usunąć, skasować lub odmówić opublikowania takich treści; jednakże APKMODGET nie ma obowiązku przeglądania ani edytowania jakichkolwiek treści. Jeśli uważasz, że Twoje prawo zostało naruszone, możesz uzyskać pomoc od Zespołu Wsparcia APKMODGET w zakresie odpowiedniej Usługi.

Zasady dotyczące nazw użytkowników APKMODGET

Zabronione są następujące typy nazw użytkowników:
Promocyjne nazwy użytkowników:

To nazwa firmy, organizacji, grupy, strony internetowej lub produktu (w tym organizacji non-profit).

Zawierają adresy URL lub adresy e-mail.

Nazwy użytkowników sugerujące wspólne korzystanie z konta:

Sugeruj współdzielony dostęp między osobami, np. „Konto Jacka i Jills”.
Są to nazwy stanowisk w ramach grup lub organizacji, np. „Sekretarz Fundacji XY”.

Wprowadzające w błąd nazwy użytkowników:

Może podszywać się pod celebrytów, najważniejsze osobistości świata, znanych redaktorów APKMODGET itp.

Zawierają słowa takie jak „bot” lub „skrypt”, które odnoszą się do kont zaprojektowanych do wykonywania automatycznych procesów edycji, chyba że konto jest autoryzowanym kontem tego typu.
Zawierają zwroty takie jak „admin” lub „sysop”, które sugerują iluzoryczną władzę w APKMODGET.

Obraźliwe nazwy użytkowników:

Zawierają słowa lub wyrażenia, które mogą urazić innych użytkowników.
Zawierają lub sugerują ataki osobiste lub zawierają materiały kontrowersyjne na temat żyjących osób.

Irytujące nazwy użytkowników:

Wydaje się, że ma na celu wywołanie reakcji emocjonalnej („trolling”).

Wyraź wyraźny zamiar zakłócenia APKMODGET.

* Należy pamiętać, że APKMODGET zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego konta użytkownika w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, w tym między innymi z powyższych Zasad dotyczących nazw użytkowników.

Usługi mogą być czasami zawieszane.

APKMODGET stara się świadczyć Usługi 24 godziny na dobę, 365 dni w roku bez przerwy. Jednakże w wyniku regularnej lub tymczasowej kontroli sprzętu w celu konserwacji lub naprawy lub z innych nieuniknionych przyczyn świadczenie Usług może zostać tymczasowo zawieszone. W takim przypadku powiadomimy Cię z wyprzedzeniem w ramach odpowiedniej Usługi. Jeżeli Usługi zostaną zawieszone z przyczyn nieprzewidzianych przez APKMODGET, APKMODGET powiadomi Cię o tym niezwłocznie po ustaleniu przez APKMODGET przyczyn odpowiedniego zawieszenia.

Warunki świadczenia usług mogą ulec zmianie.

Aby odzwierciedlić między innymi zmiany w obowiązującym prawie lub zmiany w Usługach, APKMODGET może zmienić Warunki świadczenia usług. W przypadku zmiany Regulaminu APKMODGET zamieści informację o tym na stronie startowej danej Usługi, a zmieniony Regulamin zacznie obowiązywać po upływie 15 dni od zamieszczenia takiego powiadomienia. Jeśli jednak zmienione Warunki świadczenia usług mogą mieć dla Ciebie niekorzystny wpływ, APKMODGET powiadomi Cię o tym z rozsądnym 30-dniowym wyprzedzeniem, wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail używany dla Twojego konta APKMODGET lub wiadomość alarmową.

APKMODGET otrzyma Twoje uwagi na temat zmienionych Warunków świadczenia usług przez okres od daty opublikowania powiadomienia o proponowanej zmianie do daty wejścia w życie zmienionych Warunków świadczenia usług. Nieprzesłanie komentarzy w tym terminie zostanie uznane za zgodę na zmienione Warunki świadczenia usług. Niestety, jeśli nie wyrazisz zgody na zmienione Warunki świadczenia usług, APKMODGET nie będzie w stanie świadczyć Ci Usług.

Ochrona prywatności i praw autorskich

Polityka prywatności APKMODGET wyjaśnia, w jaki sposób traktujemy Twoje dane osobowe i chronimy Twoją prywatność podczas korzystania z naszych Usług. Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się, że APKMODGET może wykorzystywać takie dane zgodnie z naszą polityką prywatności. Odpowiadamy na powiadomienia o rzekomym naruszeniu praw autorskich i usuwamy wszystkie materiały chronione prawami autorskimi pochodzące od powtarzających się naruszeń zgodnie z procesem określonym w amerykańskiej ustawie Digital Millennium Copyright Act. Możesz wysłać żądanie usunięcia treści na podstawie ustawy DMCA do APKMODGET.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji, ograniczenia środków zaradczych, odszkodowanie

Chociaż oczywiście staramy się, aby APKMODGET był jak najbardziej niezawodny, usługi APKMODGET są świadczone na zasadzie TAK JAK JEST – ZE WSZYSTKIMI WADAMI. Korzystanie z naszych usług odbywa się całkowicie na własne ryzyko. Nie gwarantujemy dostępności naszych usług w dowolnym momencie ani niezawodności naszych usług w trakcie ich działania. Nie gwarantujemy integralności ani ciągłej dostępności plików na naszych serwerach. To, czy tworzymy kopie zapasowe, a jeśli tak, to czy przywrócenie tych kopii zapasowych będzie dla Ciebie możliwe, zależy od naszego uznania. APKMODGET WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE, WYRAŹNE I DOROZUMIANE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ DOROZUMIANYCH GWARANCJE PRZYDATNOŚCI I PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ. NIEZALEŻNIE OD INNYCH POSTANOWIEŃ W NINIEJSZYCH WARUNKACH ORAZ NIEZALEŻNIE OD CZY APKMODGET PODEJMUJE CZY NIE PODEJMUJE ŚRODKI W CELU USUWANIA NIEWŁAŚCIWYCH LUB SZKODLIWYCH TREŚCI ZE SWOJEJ WITRYNY, APKMODGET NIE MA OBOWIĄZKU MONITOROWANIA ŻADNEJ TREŚCI NA SWOJEJ WITRYNIE. APKMODGET NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ, PRAWIDŁOWOŚĆ LUB nieszkodliwość JAKICHKOLWIEK TREŚCI POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA APKMODGET.COM, KTÓRE NIE SĄ PRODUKOWANE PRZEZ APKMODGET, W TYM M.in. TREŚCI UŻYTKOWNIKA, TREŚCI REKLAMOWE LUB INNE.

Jedynym środkiem zaradczym w przypadku utraty jakichkolwiek usług i/lub jakichkolwiek obrazów lub innych danych, które mogłeś przechowywać w usłudze APKMODGET, jest zaprzestanie korzystania z naszej usługi. APKMODGET NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WYNIKOWE LUB KARNE SZKODY WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA Z USŁUG APKMODGET, NAWET JEŚLI APKMODGET ZOSTAŁ POWIADOMIONY LUB W ROZSĄDNYM POWINNO WIEDZIEĆ O TAKIEJ MOŻLIWOŚCI TAKICH SZKÓD. ŻADNA PODSTAWA ROSZCZENIA WYNIKAJĄCA Z KORZYSTANIA Z USŁUG APKMODGET NIE MOŻE BYĆ WYSŁANA W CIĄGU WIĘCEJ NIŻ ROK OD ZDARZENIA. ZABEZPIECZYSZ I ZABEZPIECZYSZ APKMODGET I CAŁY JEGO PERSONEL OD WSZELKICH STRAT, ODPOWIEDZIALNOŚCI, ROSZCZEŃ, SZKÓD I WYDATKÓW, W TYM ROZSĄDNYCH OPŁAT ADWOKATÓW, WYNIKAJĄCYCH Z NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM.

Ogólny

Twoje komentarze i sugestie są bardzo cenne. Możesz w dowolnym momencie odwiedzić witrynę i aplikację APKMODGET, aby się z nami skontaktować i zostawić swoje komentarze i sugestie. Warunki świadczenia usług mają zastosowanie wyłącznie do relacji pomiędzy APKMODGET a Tobą i żadna osoba trzecia nie będzie uprawniona do jakichkolwiek korzyści zgodnie z Warunkami świadczenia usług.

ApkModGet.com