chính sách cookie

Chính sách cookie

Có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018

Chính sách cookie này giải thích thời điểm và lý do cookie được APKMODGET, (gọi chung là “APKMODGET”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) sử dụng, trên các trang web, ứng dụng, quảng cáo và các dịch vụ liên quan của chúng tôi, bao gồm email, bản tin và trên một số trang web đối tác và người được cấp phép nhất định mà chúng tôi không sở hữu hoặc vận hành nhưng chúng tôi có thỏa thuận với họ (gọi chung là “Dịch vụ”).

Cookie là gì?

Cookie là những đoạn văn bản nhỏ được tải xuống thiết bị bạn sử dụng để truy cập và sử dụng Dịch vụ. Trình duyệt hoặc thiết bị của bạn lưu giữ các cookie này và cung cấp chúng mỗi khi bạn truy cập lại một trang web để trang web có thể nhận ra bạn và ghi nhớ thông tin quan trọng về bạn.

Cookie phiên là cookie tạm thời tồn tại trong trình duyệt hoặc thiết bị của bạn cho đến khi bạn rời khỏi trang web. Sau đó, chúng sẽ bị xóa khỏi thiết bị của bạn sau khi bạn rời khỏi Dịch vụ.

Cookie cố định vẫn còn trong trình duyệt hoặc thiết bị của bạn lâu hơn nữa – chúng vẫn ở đó cho đến khi bạn xóa chúng hoặc đến ngày hết hạn, tùy thuộc vào cookie. Ví dụ: những thông tin này có thể được sử dụng để ghi nhớ các tùy chọn của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ, nhận ra bạn khi bạn quay lại và nâng cao trải nghiệm của bạn trên Dịch vụ. Việc sử dụng cookie liên tục có thể được liên kết với thông tin cá nhân trong khi tương tác với Dịch vụ, chẳng hạn như khi bạn chọn lưu trữ tên người dùng của mình để không phải nhập chúng mỗi lần truy cập vào tài khoản của mình. Sau đó, một cookie liên tục sẽ được lưu trữ trên máy tính của bạn và được liên kết với thông tin tài khoản của bạn. Nếu bạn từ chối cookie liên tục, bạn vẫn có thể sử dụng Dịch vụ nhưng bạn sẽ bị giới hạn ở một số khu vực của Dịch vụ.

Để biết thêm thông tin về cookie, vui lòng truy cập: http://www.allaboutcookies.org/

Tôi có thể thay đổi tùy chọn cookie của mình không?

Bạn luôn có thể thay đổi tùy chọn cookie của mình hoặc xóa hoàn toàn cookie như được thảo luận bên dưới.

Cài đặt trình duyệt cũng cho phép bạn chọn có chấp nhận cookie hay giới hạn một số cookie nhất định hay không. Hầu hết các trình duyệt cũng cung cấp chức năng cho phép bạn xem lại và xóa cookie. Bạn có thể muốn tham khảo hướng dẫn này để biết thông tin về các trình duyệt thường được sử dụng. Nếu bạn sử dụng Dịch vụ mà không thay đổi cài đặt trình duyệt của mình, chúng tôi sẽ cho rằng bạn vui lòng nhận tất cả cookie trên Dịch vụ. Xin lưu ý rằng nếu cookie bị tắt, không phải tất cả các tính năng của Dịch vụ đều có thể hoạt động như dự định.

Nếu bạn muốn chúng tôi không thu thập thông tin có thể được sử dụng để giúp xác định quảng cáo nào sẽ phục vụ bạn, hãy chọn không tham gia bằng cách nhấp vào biểu tượng này. Bạn có thể tìm thấy biểu tượng này trên hầu hết các trang web và ứng dụng của chúng tôi. Bạn cũng có thể từ chối hoặc thay đổi tùy chọn cookie quảng cáo hành vi của mình bằng cách truy cập trang từ chối dành cho Liên minh quảng cáo kỹ thuật số (cư dân Hoa Kỳ và những người không ở EU hoặc Canada), Liên minh quảng cáo kỹ thuật số tương tác châu Âu (cư dân EU).

Flash Cookies (còn được gọi là Đối tượng chia sẻ cục bộ) không thể thay đổi được bằng cài đặt trình duyệt. Trang web của Adobe cung cấp thông tin toàn diện về cách xóa hoặc tắt cookie Flash – xem trang web của Adobe để biết thêm thông tin. Xin lưu ý rằng nếu bạn tắt hoặc từ chối cookie Flash cho Dịch vụ, bạn có thể không truy cập được một số tính năng nhất định, chẳng hạn như nội dung video hoặc các dịch vụ yêu cầu bạn đăng nhập.

Hệ điều hành di động của bạn có thể cho phép bạn từ chối thu thập hoặc sử dụng thông tin của mình cho quảng cáo dựa trên sở thích trên thiết bị di động. Bạn nên tham khảo hướng dẫn do nhà sản xuất thiết bị di động của bạn cung cấp nhưng chức năng này thường có sẵn trong phần “Cài đặt” trên thiết bị của bạn. Bạn cũng có thể ngăn chúng tôi thu thập thông tin bằng cách tắt thu thập dữ liệu cho quảng cáo dựa trên sở thích trong ứng dụng của chúng tôi hoặc bằng cách gỡ cài đặt ứng dụng của chúng tôi.

Chính sách này có thay đổi không?

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách cookie này bất cứ lúc nào. Vui lòng xem ngày ở đầu trang này để biết Chính sách Cookie này được cập nhật lần cuối khi nào. Mọi thay đổi trong Chính sách cookie này sẽ có hiệu lực khi chúng tôi cung cấp Chính sách cookie sửa đổi trên Dịch vụ.

APKMODGET sử dụng Cookie như thế nào?

Chúng tôi sử dụng những cookie nào?

Dưới đây là danh sách từng loại cookie chúng tôi sử dụng và lý do chúng tôi sử dụng từng cookie. Cookie của bên thứ nhất là cookie của riêng chúng tôi do APKMODGET đặt, do chúng tôi kiểm soát và được sử dụng để cung cấp thông tin về việc sử dụng Dịch vụ.

Cookie thiết yếu hoặc Cookie thực sự cần thiết: Những cookie này rất cần thiết đối với Dịch vụ để bạn có thể di chuyển trong Dịch vụ và sử dụng các tính năng của Dịch vụ. Không có những cookie này, một số tính năng nhất định không thể hoạt động. Không có thông tin nào về thói quen duyệt web của bạn được thu thập bởi các cookie này.
Cookie chức năng: Những cookie này ghi nhớ cách bạn muốn sử dụng Dịch vụ và cho phép chúng tôi cải thiện cách thức hoạt động của Dịch vụ. Chúng tôi có thể ghi nhớ cài đặt của bạn và giúp cung cấp quảng cáo cho bạn. Cookie chức năng là các cookie liên tục mà Dịch vụ ghi nhớ khi máy tính hoặc thiết bị của bạn quay lại Dịch vụ đó.
Cookie phân tích: Cookie phân tích cho phép chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình bằng cách thu thập thông tin về việc bạn sử dụng Dịch vụ. Chúng tôi sử dụng các cookie này để giúp cải thiện cách hoạt động của trang web. Ví dụ: Cookie phân tích hiển thị cho chúng tôi số liệu thống kê, là những trang được truy cập thường xuyên nhất trên Dịch vụ, giúp chúng tôi ghi lại bất kỳ khó khăn nào bạn gặp phải với Dịch vụ và cho chúng tôi biết quảng cáo của chúng tôi có hiệu quả hay không. Chúng tôi không thể nhận dạng cá nhân bạn thông qua việc sử dụng các cookie này nhưng các bên thứ ba cung cấp các cookie này có thể làm được điều đó.
Cookie quảng cáo hành vi: Cookie quảng cáo hành vi được sử dụng để phân phối quảng cáo có liên quan đến người dùng cả trong và ngoài Dịch vụ. Chúng tôi phân tích những trang bạn truy cập trên các trang web này, những sản phẩm hoặc dịch vụ nào bạn xem và liệu bạn xem hay nhấp vào những quảng cáo được hiển thị cho bạn. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie để tìm hiểu xem liệu sau đó ai đó đã xem quảng cáo có truy cập và thực hiện hành động trên trang web của nhà quảng cáo hay không. Chúng tôi sử dụng thông tin này để gửi cho bạn quảng cáo dựa trên sở thích và cũng có thể chia sẻ thông tin này với các bên thứ ba. Tương tự, các đối tác của chúng tôi có thể sử dụng cookie để xác định xem chúng tôi có hiển thị quảng cáo hay không và quảng cáo đó hoạt động như thế nào hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin về cách bạn tương tác với quảng cáo. Chúng tôi cũng có thể làm việc với đối tác để hiển thị cho bạn quảng cáo trên hoặc ngoài Dịch vụ, chẳng hạn như sau khi bạn truy cập trang web hoặc ứng dụng của đối tác.
Cookie của bên thứ ba: Một số cookie trên Dịch vụ được vận hành bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như Twitter, YouTube, Facebook hoặc Comscore. Một số bên thứ ba này (ví dụ: nhà quảng cáo bên thứ ba) có thể sử dụng cookie trên Dịch vụ, trong email hoặc trong quảng cáo của chúng tôi trên các trang web khác để cho phép họ cung cấp dịch vụ mà họ đang cung cấp. Một số cookie do bên thứ ba vận hành có thể được sử dụng cho mục đích phân tích, chẳng hạn như để giám sát, phân tích và ngăn chặn lưu lượng truy cập gian lận hoặc các hoạt động đáng ngờ khác. Để tạo trải nghiệm thân thiện với người dùng, một số khuyến mại và quảng cáo bên thứ ba của chúng tôi được thiết kế để tự động truyền thông tin của người dùng lên trang đích của bên thứ ba khi bạn chọn “nhấp chuột” vào quảng cáo hoặc khuyến mại của bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát các bên thứ ba này hoặc việc sử dụng cookie của họ. Điều này có nghĩa là chúng tôi không thể quản lý các cookie này. Chính sách này chỉ đề cập đến việc APKMODGET sử dụng cookie và không đề cập đến việc sử dụng cookie của bất kỳ bên thứ ba nào. Một số cookie của bên thứ ba này không dựa trên phiên và có ngày hết hạn khác nhau. Vui lòng kiểm tra trang web của các bên thứ ba này để biết chi tiết về cách họ sử dụng cookie.

Cookie Flash: Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể sử dụng Adobe Flash Player để cung cấp nội dung đặc biệt, chẳng hạn như video clip hoặc hoạt ảnh. Cookie flash được lưu trữ trên thiết bị của bạn nhưng chúng được quản lý thông qua giao diện khác với giao diện do trình duyệt web của bạn cung cấp. Điều này có nghĩa là không thể quản lý cookie Flash ở cấp trình duyệt giống như cách bạn quản lý các loại cookie khác. Thay vào đó, bạn có thể truy cập trực tiếp các công cụ quản lý Flash của mình từ trang web của Adobe.
Thông tin vị trí địa lý: Một số thiết bị cho phép ứng dụng truy cập thông tin dựa trên vị trí theo thời gian thực (ví dụ: GPS). Một số ảnh hoặc nội dung khác bạn đặt trong Dịch vụ có thể chứa thông tin vị trí được ghi lại. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để tối ưu hóa trải nghiệm của bạn. Ngoài ra, một số thông tin chúng tôi thu thập từ thiết bị, chẳng hạn như địa chỉ IP, đôi khi có thể được sử dụng để ước chừng vị trí của thiết bị.

Công nghệ tương tự

Ngoài cookie, chúng tôi cũng có thể sử dụng các công nghệ theo dõi tương tự khác trên các dịch vụ của mình, chẳng hạn như thẻ pixel (còn được gọi là ảnh GIF rõ ràng, pixel hoặc lỗi web), đèn hiệu web, thẻ điện tử và bộ nhớ cục bộ. Chúng tôi sử dụng những công nghệ này để thực hiện những việc như lưu trữ lịch sử xem video trong cài đặt người dùng, thu thập thông tin nhân khẩu học về toàn bộ cơ sở người dùng của chúng tôi hoặc theo dõi chuyển động của người dùng xung quanh Dịch vụ, để phân phát quảng cáo dựa trên sở thích hoặc để nâng cao hiểu biết của chúng tôi về những thứ như trang web lưu lượng truy cập, hành vi của khách truy cập và các chiến dịch quảng cáo. Thẻ pixel là các khối mã nhỏ được cài đặt trong hoặc trên trang web, ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc quảng cáo và là phương pháp truyền thông tin từ thiết bị của bạn đến trang web của bên thứ ba. Đèn hiệu web là các tệp điện tử cho phép một trang web đếm số người dùng đã truy cập trang đó hoặc truy cập một số cookie nhất định. Bộ nhớ cục bộ, chẳng hạn như HTML 5, cho phép trang web hoặc ứng dụng di động lưu trữ và truy xuất dữ liệu trên thiết bị của một cá nhân. eTags là thẻ được chúng tôi và các đối tác thương mại của chúng tôi sử dụng để phân tích xu hướng.

Để biết thêm thông tin xin vui lòng đọc chính sách bảo mật của chúng tôi.

Chúng tôi hy vọng rằng chính sách này sẽ giúp bạn hiểu việc sử dụng cookie của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào khác, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] và đảm bảo đưa Chính sách cookie vào dòng chủ đề.

ApkModGet.com