Advertisements

Đã Mở Khóa Avatarify Mod Apk V1.0.22 Premium
Tên ứng dụng APK Avatarify Mod
Nhà xuất bản AvatarifyAI
Thể loại Công cụ
Kích cỡ 15 MB
Phiên bản mới nhất v2.0.5
Thông tin MOD Đã mở khóa trả phí
Bật nó lên Google Play
Cập nhật March 20, 2023

Advertisements

Trong thời đại ngày càng thăng tiến và phát triển trong mọi lÄ©nh vá»±c của cuá»™c sống. Công nghệ Ä‘iện thoại di Ä‘á»™ng cÅ©ng là nÆ¡i bạn có thể làm hầu hết mọi thứ trên Ä‘iện thoại di Ä‘á»™ng của mình. Bạn có thể chụp ảnh và thay thế khuôn mặt của mình. Đọc xong dòng này bạn phải bật cười rằng làm sao Ä‘iều này có thể xảy ra được. NhÆ°ng Ä‘iều này là có thể, bạn có thể làm những Ä‘iều khác nhau vá»›i ảnh của mình. Tất cả những Ä‘iều này đều có thể xảy ra do sá»± tiến bá»™ trong công nghệ diá»…n ra trong những năm gần Ä‘ây. Có rất nhiều ứng dụng cho mục Ä‘ích này nhÆ°ng ứng dụng tốt nhất là Avatarify APK.

Avatarify APK là ứng dụng làm cho hình ảnh của bạn giống nhÆ° má»™t bức tranh sống Ä‘á»™ng. Bạn có thể sá»­ dụng chế Ä‘á»™ trá»±c tiếp hình ảnh này trên hình ảnh của mình. Ngoài ra, vá»›i hình ảnh của mình, bạn cÅ©ng có thể hoán đổi khuôn mặt của mình vá»›i bất kỳ ai mà bạn muốn thay đổi khuôn mặt của mình. Điều này không sai khi nói rằng ứng dụng này chuyển đổi hình ảnh của bạn thành video. Bạn cÅ©ng có thể thêm nhạc vào hình ảnh của mình. Bạn chỉ cần thêm hình ảnh của mình mà bạn muốn sá»­a đổi thông qua ứng dụng này.

Đây là ứng dụng tốt nhất cho những ai muốn trông giống những người nổi tiếng và muốn biết họ trông nhÆ° thế nào sau khi sá»­a đổi. Để tận hưởng tất cả các tính năng, bạn phải tải xuống ứng dụng và sá»­ dụng các tính năng của ứng dụng này.

Avatarify Mod APK

 

Avatarify APK là gì?

Avatarify APK là ứng dụng mà người dùng có thể sá»­ dụng để sá»­a đổi hình ảnh của họ. Ứng dụng này được phát triển bởi AvatarifyAI. Bạn có thể sá»­ dụng các tính năng khác nhau của ứng dụng này để làm cho hình ảnh của bạn trông giống nhÆ° hình ảnh Ä‘á»™ng. Có các tùy chọn khác nhau được kết nối vá»›i các lệnh khác nhau vận hành các tính năng khác nhau của ứng dụng. Trong khi hình ảnh của bạn Ä‘ang trong quá trình hoạt hình hoặc bất kỳ tính năng nào khác, bạn phải xem quảng cáo. Nếu bạn bỏ qua quảng cáo thì nó sẽ tá»± Ä‘á»™ng dừng hình ảnh Ä‘ang xá»­ lý. Bạn cÅ©ng có thể sá»­ dụng các tính năng trên hình ảnh giá»›i hạn. Bạn phải mua ứng dụng nếu bạn muốn sá»­ dụng các tính năng vô hạn.

Avatarify Mod APK là gì?

Avatarify Mod APK là phiên bản mod của ứng dụng. Bạn cÅ©ng có thể nói rằng Ä‘ây là phiên bản hack của ứng dụng. Phiên bản này cung cấp cho người dùng má»™t ứng dụng không có bất kỳ loại quảng cáo nào. Bạn có thể tạo hình ảnh Ä‘á»™ng mà không cần xem bất kỳ loại quảng cáo nào. Các ứng dụng có má»™t giá»›i hạn mà bạn có thể tạo hoạt ảnh cho má»™t số lượng hình ảnh nhất định. NhÆ°ng vá»›i phiên bản mod này, bạn có thể chỉnh sá»­a không giá»›i hạn số lượng hình ảnh. Bạn có thể tận hưởng tính năng này miá»…n phí trong phiên bản mod này của ứng dụng.

Bản mod của Avatarify APK có miá»…n phí không?

Có, bản mod được tải xuống và sá»­ dụng miá»…n phí.

Có cần internet để sá»­ dụng Avatarify Mod APK không?

Nếu bạn muốn có tài nguyên trá»±c tuyến thì bạn phải có kết nối, nếu không bạn có thể sá»­ dụng ứng dụng mà không cần kết nối internet.

Ứng dụng Avatarify Mod APK này có yêu cầu bất kỳ sá»± cho phép nào không?

Có, quyền duy nhất là quyền truyền thông mà ứng dụng này yêu cầu.

Avatarify Mod APK

 

Đặc trưng

Tải xuống miá»…n phí:

Bạn có thể tải xuống ứng dụng này miá»…n phí. Ứng dụng này không yêu cầu gì. Bạn chỉ cần tải xuống ứng dụng nếu bạn muốn tận hưởng các tính năng của ứng dụng này. Má»™t ứng dụng có rất nhiều tính năng được tải xuống miá»…n phí. Bạn phải thá»­ ứng dụng ít nhất má»™t lần để biết các tính năng sau khi tải về bạn chắc chắn yêu thích và ngạc nhiên bởi tất cả các tính năng của ứng dụng này. Bạn có thể dá»… dàng tải xuống ứng dụng này từ google.

Giao diện dá»… dàng:

Giao diện của ứng dụng này rất dá»… hiểu. Má»™t số ứng dụng trợ giúp người dùng chỉnh sá»­a ảnh có các tùy chọn và Ä‘iều khiển khó. NhÆ°ng ứng dụng này thân thiện và dá»… hiểu. Bạn có thể hiểu các công cụ và tùy chọn để chỉnh sá»­a má»™t cách dá»… dàng.

Hoán đổi khuôn mặt

Bạn có thể chọn hình ảnh mà bạn muốn thay đổi. Thêm hình ảnh và hoán đổi nó vá»›i khuôn mặt bạn muốn thay đổi. Không có giá»›i hạn, bạn có thể hoán đổi khuôn mặt vá»›i bất kỳ hình ảnh nào. Đôi khi bạn nghÄ© nếu bạn trông giống nhÆ° má»™t người nổi tiếng thì khuôn mặt của họ có phù hợp vá»›i bạn không? Bạn có thể kiểm tra Ä‘iều này bằng cách hoán đổi khuôn mặt của mình vá»›i người nổi tiếng mà bạn mong muốn. Sau khi hoán đổi, bạn có thể dá»… dàng nhìn thấy khuôn mặt của họ có phù hợp vá»›i khuôn mặt của bạn hay không. Bạn cÅ©ng có thể hoán đổi hình ảnh của bạn mình vá»›i những hình ảnh vui nhá»™n và chÆ¡i khăm họ.

Nguồn tài nguyên âm nhạc lá»›n:

Bạn có thể sá»­ dụng nhiều loại nhạc để sá»­ dụng trong hình ảnh của mình. Có má»™t số lượng lá»›n nhạc và âm thanh có sẵn trên ứng dụng này. Bạn có thể thêm bất kỳ loại âm nhạc nào mà bạn lá»±a chọn. Không có giá»›i hạn. Bạn có thể sá»­ dụng tài nguyên của ứng dụng này vượt quá giá»›i hạn. Điều vượt quá giá»›i hạn là thứ khiến bạn sáng tạo và giúp bạn sá»­ dụng tính năng này theo ý muốn.

Tạo GIF:

GIF là những hình dán vui nhá»™n mà bạn có thể gá»­i cho bạn bè của mình. Vá»›i sá»± trợ giúp của ứng dụng này, bạn cÅ©ng có thể tạo ra những bức ảnh vui nhá»™n hoặc bất kỳ loại GIF nào. Đây là những nhãn dán hoạt hình mà bạn có thể tá»± tạo. Không cần phải học để tạo hiệu ứng Ä‘á»™ng này trên ảnh của bạn. Bạn cÅ©ng có thể nói rằng GIF là video có thời lượng dÆ°á»›i 5 giây, Ä‘ó là lý do tại sao chúng tôi gọi gif là hình dán.

Hình ảnh trá»±c tiếp:

Có má»™t tính năng của ứng dụng này là làm cho hình ảnh của bạn sống Ä‘á»™ng. Hình ảnh trá»±c tiếp có nghÄ©a là ứng dụng này thêm hoạt ảnh và má»™t số tính năng khác làm cho bức ảnh chuyển Ä‘á»™ng và Ä‘iều này có cảm giác nhÆ° bức ảnh này Ä‘ang sống. Đây là tính năng miá»…n phí của ứng dụng này cho phép người dùng làm cho hình ảnh của họ giống nhÆ° video có thời lượng thấp hÆ¡n. Bạn có thể sá»­ dụng tính năng này trên bất kỳ loại hình ảnh nào.

Avatarify Mod APK

Tính năng Mod

Dùng miá»…n phí:

Việc chỉnh sá»­a các ứng dụng hoặc phần mềm liên quan được trả tiền trong hầu hết các trường hợp. NhÆ°ng phiên bản mod của ứng dụng này là miá»…n phí. Bạn có thể tải xuống và sá»­ dụng phiên bản mod này miá»…n phí. Không có gì mà bạn phải trả để có được ứng dụng này.

Quảng cáo miá»…n phí

Trong khi hình ảnh của bạn Ä‘ang trong quá trình chỉnh sá»­a, bạn phải xem quảng cáo. NhÆ°ng trong bản mod của ứng dụng này, bạn không phải xem bất kỳ loại quảng cáo nào. Chỉ cần thêm hình ảnh và đợi má»™t vài giây trong khi hình ảnh của bạn Ä‘ã sẵn sàng bởi ứng dụng. Điều này có nghÄ©a là ứng dụng này không có quảng cáo, bạn có thể thá»±c hiện bất kỳ loại chỉnh sá»­a nào vá»›i hình ảnh của mình mà không cần bất kỳ loại quảng cáo nào.

Hình ảnh không giá»›i hạn

Không có giá»›i hạn mà bạn có thể chỉnh sá»­a má»™t số lượng hình ảnh nhất định. Vá»›i phiên bản mod này, bạn có thể thá»±c hiện bất kỳ loại chỉnh sá»­a nào mà không có bất kỳ giá»›i hạn nào. Bạn có thể chỉnh sá»­a nhiều hình ảnh nhất có thể trong ứng dụng này mà không có bất kỳ giá»›i hạn nào.

Avatarify Mod APK

Sự kết luận

Đây là ứng dụng chỉnh sá»­a tốt nhất có thể cho phép người dùng chỉnh sá»­a mà không có bất kỳ giá»›i hạn nào. Bạn có thể tải xuống ứng dụng này miá»…n phí và sá»­ dụng nó. Đây là má»™t ứng dụng miá»…n phí vá»›i rất nhiều tùy chọn chỉnh sá»­a miá»…n phí. Bạn nên thá»­ ứng dụng này để làm cho hình ảnh của bạn trông giống nhÆ° ảnh trá»±c tiếp.

Câu hỏi thường gặp

Q. Điều gì đã xảy ra nếu chúng tôi bỏ qua quảng cáo trong Avatarify APK?

Trong bản mod, không có quảng cáo. Nhưng nếu bạn bỏ qua quảng cáo trong các phiên bản khác, hình ảnh của bạn sẽ không được chỉnh sửa.


Q. Ứng dụng Avatarify Mod APK này có an toàn để tải xuống không?

Có, ứng dụng này an toàn để tải xuống.

Advertisements

5 / 5 ( 5 votes )

Để lại một bình luận

ApkModGet.com