Advertisements

Google Meet Mod Apk V2022.07.24.464891844.Release Xóa Mọi Người Tải Xuống
Tên ứng dụng Google Meet Mod Apk
Nhà xuất bản Google LLC
Thể loại Việc kinh doanh
Kích cỡ 45 MB
Phiên bản mới nhất v2023.02.05.508147562.Release
Thông tin MOD Đối với Android
Bật nó lên Google Play
Cập nhật March 18, 2023

Advertisements

Tất cả chúng ta đều biết mọi thứ diá»…n ra nhÆ° thế nào trong tình huống đại dịch mà virus Corona Ä‘ang lây lan rất nhiều trên thế giá»›i. Bởi vì Ä‘iều này mọi thứ Ä‘ã Ä‘óng cá»­a trên thế giá»›i và có nhiều Biện pháp phòng ngừa hÆ¡n. Vì vậy học sinh không thể đến trường trong tình huống đại dịch này và má»™t doanh nhân không thể vào văn phòng của mình để họp. Để giải quyết tình huống này, có má»™t ứng dụng được tạo ra có tên là Google meet. Ứng dụng này trở thành má»™t ứng dụng rất phổ biến trong tình hình đại dịch vì các tính năng mà nó cung cấp. Bằng cách sá»­ dụng ứng dụng này, bạn có thể tham dá»± các lá»›p học trá»±c tuyến của mình má»™t cách dá»… dàng và bạn cÅ©ng có thể thá»±c hiện các cuá»™c họp vá»›i nhân viên của mình. Bạn sẽ có toàn quyền riêng tÆ° trong ứng dụng này.

Google Meet Mod Apk

 

APK của Google Meet là gì?

Nó là má»™t trong những ứng dụng nổi tiếng nhất trong đại dịch vì tình trạng này. Ứng dụng này sẽ cung cấp cho bạn nhiều tính năng tuyệt vời, trong Ä‘ó bạn có thể tham dá»± các lá»›p học trá»±c tuyến của mình bằng cách sá»­ dụng ứng dụng này. Bạn cÅ©ng có thể thá»±c hiện các cuá»™c họp vá»›i nhân viên của mình bằng cách sá»­ dụng ứng dụng này. Bạn sẽ có toàn quyền riêng tÆ° khi sá»­ dụng ứng dụng này và nếu bạn là người chủ trì má»™t cuá»™c họp, bạn cÅ©ng có thể truy cập nhiều tính năng cao cấp hÆ¡n. Trong Ä‘ó bạn có thể xóa bất kỳ ai và bạn có thể Ä‘óng micrô của bất kỳ ai bằng cách sá»­ dụng ứng dụng này. Bạn có thể được kết nối vá»›i gần 250 người cùng má»™t lúc.

APK của Google Meet mod là gì?

Trong phiên bản tiêu chuẩn của ứng dụng, có sẵn nhiều tính năng trả phí cao cấp. Để sá»­ dụng chúng, bạn phải mua phiên bản cao cấp của ứng dụng này, cái này rất đắt và hầu hết mọi người không thể mua được. Vì vậy, vì lý do này, chúng tôi Ä‘ã cung cấp cho bạn phiên bản sá»­a đổi của ứng dụng này được gọi là Google Meet Mod APK. Trong Ä‘ó bạn có thể sá»­ dụng tất cả các tính năng cao cấp và cÅ©ng có nhiều tính năng khác có sẵn mà bạn có thể truy cập trong phiên bản ứng dụng Ä‘ã sá»­a đổi này. Bạn sẽ bật chế Ä‘á»™ luôn lÆ°u trữ trong phiên bản này.

Chúng ta có thể tham gia các lá»›p học trá»±c tuyến trên Google Meet không?

Tính năng chính của ứng dụng này là bạn có thể tham gia các lá»›p học trá»±c tuyến và bạn cÅ©ng có thể ghi lại các bài giảng quan trọng mà bạn muốn. Đó là má»™t trong những lý do vì ứng dụng này Ä‘ã nổi tiếng vào thời Ä‘iểm đại dịch. NÆ¡i hầu hết các trường học đều Ä‘óng cá»­a và học sinh phải tham gia các lá»›p học trá»±c tuyến để học thêm. bạn cÅ©ng có thể ghi lại các bài giảng quan trọng để xem chúng vào lúc bạn cần.

Sá»­ dụng APK Google Meet Mod có an toàn không?

Vâng, phiên bản sá»­a đổi này của ứng dụng được phát triển vá»›i rất nhiều ná»— lá»±c từ các nhà phát triển. Các nhà phát triển Ä‘ã cố gắng hết sức để tạo ra phiên bản sá»­a đổi này. Không có lá»—i nào trong phiên bản sá»­a đổi này và bạn có thể dá»… dàng sá»­ dụng phiên bản này trên thiết bị Android hoặc iOS của mình. Nó cÅ©ng là má»™t phiên bản ứng dụng được tối Æ°u hóa rất nhiều vá»›i nhiều tính năng hÆ¡n.

Google Meet Mod Apk

 

Các tính năng của APK Google Meet

Tham gia các lá»›p học trá»±c tuyến

Bằng cách sá»­ dụng ứng dụng này, bạn có thể tham gia các lá»›p học trá»±c tuyến và bạn cÅ©ng có thể ghi lại chúng.

Thá»±c hiện các cuá»™c họp

Bằng cách sá»­ dụng ứng dụng này, bạn có thể có má»™t cuá»™c họp vá»›i nhân viên của mình.

Trở thành người dẫn chÆ°Æ¡ng trình

Trong ứng dụng này, bạn có thể trở thành người chủ trì cuá»™c họp và bạn có thể có nhiều tính năng khác.

Thay đổi hình nền

Bằng cách sá»­ dụng ứng dụng này, bạn có thể thay đổi nền khi Ä‘ang họp.

Thá»±c hiện các cuá»™c trò chuyện

Bằng cách sá»­ dụng ứng dụng này, bạn cÅ©ng có thể trò chuyện vá»›i bạn bè của mình và những người khác.

Google Meet Mod Apk

 

Các tính năng của APK Google Meet mod

Xóa bất kỳ ai

Trong phiên bản ứng dụng Ä‘ã sá»­a đổi này, bạn có má»™t tính năng mà bạn có thể xóa bất kỳ ai khỏi cuá»™c họp.

Luôn lÆ°u trữ chế Ä‘á»™

Trong phiên bản sá»­a đổi này, bạn sẽ luôn có chế Ä‘á»™ máy chủ lÆ°u trữ và bạn có thể truy cập tất cả các tính năng của máy chủ lÆ°u trữ mọi lúc.

Không quảng cáo

Sẽ không có quảng cáo không mong muốn nào xuất hiện trên màn hình của bạn trong phiên bản này.

Google Meet Mod Apk

Sự kết luận

Vì vậy, nếu bạn là người muốn tham gia các lá»›p học trá»±c tuyến hoặc bạn muốn thá»±c hiện các cuá»™c họp trá»±c tuyến vá»›i nhân viên của mình thì ứng dụng này được tạo ra dành cho bạn. Trong ứng dụng này, bạn sẽ có tất cả các tính năng có sẵn mà bạn muốn. Bằng cách sá»­ dụng ứng dụng này, bạn có thể tham gia các lá»›p học trá»±c tuyến và bạn cÅ©ng có thể thá»±c hiện các cuá»™c họp vá»›i nhân viên của mình. Nếu bạn là người tổ chức, bạn sẽ có sẵn nhiều tính năng hÆ¡n mà bạn có thể sá»­ dụng và bạn cÅ©ng có thể xóa bất kỳ ai khỏi cuá»™c họp.

Câu hỏi thường gặp

Q. Có bao nhiêu người có thể được kết nối cùng một lúc bằng Google Meet?

Có thể có 250 người kết nối cùng một lúc.

Q. Chất lượng giọng nói của ứng dụng Google Meet như thế nào?

Chất lượng giọng nói trong ứng dụng này rất tốt và bạn sẽ không cảm thấy bất kỳ độ trễ nào trong giọng nói.

Advertisements

5 / 5 ( 5 votes )

Để lại một bình luận

ApkModGet.com