Advertisements

Zoom Mod Apk V5.11.4.7276 Xóa Máy Chủ Tải Xuống
Tên ứng dụng Zoom Mod Apk Xóa Máy chủ
Nhà xuất bản zoom.us
Thể loại Việc kinh doanh
Kích cỡ 152.90 MB
Phiên bản mới nhất v5.14.0.12867
Thông tin MOD 5.9.6.4756 / Mod: Cao cấp
Bật nó lên Google Play
Cập nhật March 23, 2023

Advertisements

Có rất nhiều ứng dụng Ä‘ã làm cho cuá»™c sống trở nên thật dá»… dàng và những ứng dụng này Ä‘ã chứng tỏ là người thay đổi cuá»™c chÆ¡i cho toàn thế giá»›i vì chúng mở ra nhiều cÆ¡ há»™i và nhiều cánh cá»­a hÆ¡n để hÆ°á»›ng tá»›i thành công.

Zoom Mod Apk là má»™t ứng dụng tuyệt vời Ä‘ã được tải xuống nhiều gần Ä‘ây và nó Ä‘ã trở nên phổ biến đến mức hầu nhÆ° tất cả mọi người trên thế giá»›i đều biết về ứng dụng tuyệt vời này. Ứng dụng này Ä‘ã giúp đỡ rất nhiều Viện và người dân trong thời kỳ đại dịch. Bạn cÅ©ng có thể thưởng thức các há»™i thảo trên web diá»…n ra trá»±c tuyến tại Ä‘ây và bạn không cần phải tham dá»± thá»±c tế vì bạn có thể tham dá»± chúng tại nhà của mình. Trong ứng dụng thu phóng, bạn có thể thêm hÆ¡n má»™t trăm người vì Ä‘ây là má»™t cuá»™c họp trá»±c tuyến nên không có giá»›i hạn về không gian.

Zoom Mod Apk có rất nhiều tính năng hữu ích và quan trọng được rất nhiều người và công ty yêu thích và thích vì họ Ä‘ã thá»±c hiện nhiều thao tác của họ rất dá»… dàng. Rất nhiều cuá»™c họp hiện Ä‘ã được tổ chức trên ứng dụng này và nó Ä‘ã mở ra nhiều cánh cá»­a cải tiến.

Zoom Mod APK

Zoom Apk là gì?

Zoom Apk phù hợp cho tất cả các loại cuá»™c họp và giúp mọi người giao tiếp vá»›i những người khác má»™t cách ảo và không cần phải tổ chức các cuá»™c họp thá»±c tế. Trong ứng dụng này, bạn có thể đặt nhiều lời nhắc cuá»™c họp và lên lịch các cuá»™c họp má»™t cách dá»… dàng. Bạn sẽ quản lý những người có thể được thêm vào hoặc nên bị xóa. Ngoài ra, nếu bạn muốn thá»±c hiện má»™t số bài thuyết trình thì bạn có thể chia sẻ màn hình hoặc Ä‘Æ¡n giản là chia sẻ bảng trắng.

Zoom Mod Apk là gì?

Zoom Mod Apk sẽ cho phép bạn xóa máy chủ lÆ°u trữ bất cứ lúc nào để bạn có cÆ¡ há»™i xóa máy chủ lÆ°u trữ. Bạn cÅ©ng có thể nhận được thời gian không giá»›i hạn để tổ chức các cuá»™c họp và có thể thêm người tham gia không giá»›i hạn.

Tôi có thể sá»­ dụng bảng trắng trong Zoom Mod Apk không?

Có, bạn có thể thoải mái sá»­ dụng bảng trắng trong Zoom Mod Apk.

Tôi có thể xóa người tham gia trong Zoom Mod Apk không?

Có, bạn có thể thêm hoặc xóa bất kỳ người tham gia nào trong Zoom Mod Apk.

Tôi có thể lên lịch cuá»™c họp trong Zoom Mod Apk không?

Có, bạn có thể lên lịch cuá»™c họp trong Zoom Mod Apk.

Zoom Mod APK

Đặc trưng

Thá»±c hiện nhiều tác vụ từ má»™t ứng dụng

Bằng cách sá»­ dụng ứng dụng tuyệt vời này, bạn có thể thá»±c hiện nhiều tác vụ khác nhau và nó được coi là má»™t ứng dụng ô tô nÆ¡i bạn có thể tổ chức các cuá»™c họp cho kinh doanh, giáo dục, há»™i thảo trên web, giải trí và nhiều mục Ä‘ích khác.

Thêm hÆ¡n 100 người trong các cuá»™c họp trá»±c tuyến

Khi bạn tổ chức các cuá»™c họp về mặt vật lý thì có má»™t vấn đề lá»›n liên quan đến không gian. NhÆ°ng khi bạn tổ chức các cuá»™c họp trá»±c tuyến, bạn có thể cho phép hàng trăm người tham gia cuá»™c họp và nhận được cùng má»™t thông Ä‘iệp.

Đặt lời nhắc cuá»™c họp và nhận cuá»™c họp Ä‘ã lên lịch

Đây là má»™t tính năng tuyệt vời vì nó sẽ cập nhật đầy đủ thông tin và nhắc nhở bạn cho má»—i cuá»™c họp. Bạn cÅ©ng có thể lên lịch cuá»™c họp và gá»­i trÆ°á»›c liên kết cuá»™c họp cho những người tham gia để họ có thể dá»… dàng tham gia vào thời Ä‘iểm cuá»™c họp.

Làm chủ nhà hoặc làm cho người khác làm chủ nhà

Ứng dụng này sẽ nằm trong tay bạn mà nếu bạn muốn bản thân trở thành người dẫn chÆ°Æ¡ng trình thì bạn có thể trở thành và sau Ä‘ó bạn sẽ quản lý toàn bá»™ cuá»™c họp. Bạn cÅ©ng có thể đặt người khác làm người chủ trì và sau Ä‘ó người Ä‘ó sẽ có thể Ä‘iều khiển cuá»™c họp.

Tận hưởng các tùy chọn Chatbox, Biểu tượng cảm xúc, Tắt tiếng và Video

Bạn có thể thích sá»­ dụng há»™p trò chuyện và bạn sẽ có thể trò chuyện vá»›i mọi người. Ngoài ra còn có nhiều biểu tượng cảm xúc trá»±c tuyến và bạn có thể gá»­i các loại biểu tượng cảm xúc khác nhau cho những người tham gia. Bạn có thể tắt tiếng những người tham gia bất cứ lúc nào và có thể tá»± tắt micrô của mình. Ngoài ra, còn có má»™t tùy chọn video và bạn có thể bật hoặc tắt video của mình.

Nhận Bảng trắng và Ghi lại Cuá»™c họp

Ngoài ra còn có má»™t bảng trắng mà bạn có thể sá»­ dụng để ghi các bài giảng. Bạn cÅ©ng có thể ghi lại cuá»™c họp để nó vẫn được lÆ°u vá»›i bạn và bạn cÅ©ng có thể nghe các bản ghi bất cứ lúc nào.

Zoom Mod APK

Tính năng Mod

Dá»… dàng xóa máy chủ lÆ°u trữ

Bạn có thể dá»… dàng xóa máy chủ lÆ°u trữ bằng cách sá»­ dụng phiên bản Ä‘ã sá»­a đổi của ứng dụng sẽ cho phép bạn xóa máy chủ lÆ°u trữ của mình bất cứ lúc nào.
Tận hưởng các cuá»™c họp không giá»›i hạn vá»›i người tham gia không giá»›i hạn

Bạn có thể tận hưởng các cuá»™c họp không giá»›i hạn vì phiên bản sá»­a đổi sẽ cung cấp cho bạn thời gian không giá»›i hạn thay vì cuá»™c họp 40 phút và bạn cÅ©ng có thể thêm người tham gia không giá»›i hạn vào cuá»™c họp của mình.

Zoom Mod APK

Sự kết luận

Zoom Mod Apk là má»™t ứng dụng tuyệt vời, nÆ¡i bạn có thể tìm thấy rất nhiều tính năng và nó sẽ cung cấp cho bạn má»™t nền tảng tuyệt vời, nÆ¡i bạn có thể tổ chức các cuá»™c họp và thêm nhiều người tham gia. Nó cÅ©ng sẽ cho phép bạn ngăn chặn bất cứ Ä‘iều gì và bạn cÅ©ng có thể tổ chức các cuá»™c họp giáo dục trên ứng dụng này.

Câu hỏi thường gặp

Q. Tải xuống Zoom Mod Apk có miễn phí không?

Có, Zoom Mod Apk hoàn toàn miễn phí để tải xuống.

Q. Zoom Mod Apk có an toàn để sử dụng không?

Vâng, Zoom Mod Apk rất an toàn và bảo mật khi sử dụng.

Advertisements

5 / 5 ( 5 votes )

Để lại một bình luận

ApkModGet.com