Terma dan Syarat APKMODGET

Selamat datang ke APKMODGET!

Terima kasih kerana menggunakan perkhidmatan APKMODGET. APKMODGET menyediakan Internet yang pelbagai dan perkhidmatan berasaskan mudah alih (aplikasi). Syarat perkhidmatan komprehensif berikut ("Syarat Perkhidmatan") terpakai kepada semua perkhidmatan APKMODGET yang disediakan oleh Pasukan APKMODGET. (“APKMODGET”) berdasarkan Akaun APKMODGET anda untuk memberikan anda perkhidmatan yang lebih mudah diakses dan mesra pengguna. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju menerima syarat ini. Sila baca dengan teliti.

* Perkhidmatan APKMODGET bermaksud sebarang perkhidmatan menggunakan jenama APKMODGET dan disediakan oleh APKMODGET.

Pelbagai Perkhidmatan APKMODGET tersedia untuk anda.

APKMODGET menawarkan pelbagai jenis Perkhidmatan yang boleh anda nikmati pada pc atau peranti mudah alih anda. Anda boleh memuat turun mana-mana aplikasi melalui tapak web dan aplikasi APKMODGET dan memasang ke telefon bimbit anda. Kami meminta pemahaman anda dalam hal ini, dan sila berasa bebas untuk melihat arahan terperinci untuk penggunaan setiap Perkhidmatan yang akan disediakan melalui APKMODGET. APKMODGET dengan ini memberikan anda lesen peribadi, seluruh dunia, tidak boleh diserah hak, tidak eksklusif dan bebas royalti yang diperlukan untuk penggunaan Perkhidmatan anda. Walau bagaimanapun, sila diingatkan bahawa APKMODGET tidak memberikan anda hak untuk menggunakan tanda dagangan, tanda perkhidmatan, logo, penjenamaan atau nama APKMODGET.

Untuk meningkatkan tahap Perkhidmatan, APKMODGET boleh mengemas kini perisian yang diperlukan untuk penggunaan Perkhidmatan. APKMODGET boleh menambah fungsi penting atau mengalih keluar fungsi yang tidak penting melalui kemas kini perisian tersebut. Sila kemas kini perisian anda dengan kerap supaya anda boleh menikmati Perkhidmatan sepenuhnya.

Untuk memberikan anda perkhidmatan yang lebih baik, APKMODGET mungkin menghantar anda pelbagai pemberitahuan, mesej dan bahan pengiklanan lain serta maklumat yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan anda dengan memberitahu anda secara terus dalam Perkhidmatan atau dengan menghantar e-mel kepada anda. Sila pastikan alamat e-mel anda adalah Nyata semasa log masuk untuk menggunakan perkhidmatan APKMODGET. Jika anda menghadapi sebarang ralat dalam sistem semasa menggunakan Perkhidmatan, sila hubungi Pasukan Sokongan APKMODGET.

Jika anda memilih untuk menyambung ke rangkaian 4G/LTE yang disediakan oleh pembawa anda apabila menggunakan Perkhidmatan APKMODGET, sila ambil perhatian bahawa anda mungkin dikenakan bayaran data tambahan oleh pembawa anda. Anda akan bertanggungjawab untuk sebarang caj data tambahan yang ditanggung apabila menggunakan Perkhidmatan APKMODGET. Sila hubungi pembawa anda untuk pertanyaan lanjut mengenai pelan data anda.

APKMODGET melindungi maklumat peribadi anda.

Pengendalian selamat maklumat peribadi anda adalah sangat penting bagi kami. APKMODGET akan menggunakan maklumat peribadi anda hanya dalam tujuan dan skop yang kebenaran anda diberikan kepada kami untuk memastikan penyediaan Perkhidmatan yang lancar. Melainkan sebaliknya dikehendaki oleh undang-undang dan peraturan yang berkaitan atau dipersetujui oleh anda, APKMODGET tidak akan sekali-kali mendedahkan maklumat peribadi anda kepada pihak ketiga. Sila rujuk Dasar Privasi APKMODGET untuk mendapatkan maklumat tentang usaha yang dilakukan oleh APKMODGET untuk melindungi maklumat peribadi anda.

APKMODGET melindungi hak cipta kandungan.

APKMODGET menghormati hak harta intelek anda. Anda boleh memberikan kandungan seperti foto, teks, maklumat, ulasan atau cadangan, dengan menyiarkannya pada Perkhidmatan, dan anda mengekalkan semua hak harta intelek dalam dan pada kandungan tersebut.

APKMODGET percaya bahawa kandungan anda mempunyai maklumat yang berguna dan adalah sangat penting untuk memastikan kandungan tersebut diakses melalui cara dan proses yang sah. Jika anda menyiarkan sebarang kandungan pada Perkhidmatan, kandungan tersebut mungkin terdedah kepada perkhidmatan APKMODGET dan anda akan dianggap telah memberikan kepada APKMODGET dan rakan kongsinya lesen kekal di seluruh dunia untuk menggunakan, menyimpan, menyalin, mengubah suai, menghantar, memaparkan dan mengedarkan secara terbuka. kandungan sedemikian dalam takat yang diperlukan.

Dalam kes ini, APKMODGET mematuhi undang-undang hak cipta dan anda boleh pada bila-bila masa mengambil tindakan untuk memadamkan kandungan berkenaan. Untuk mengelakkan keraguan, hak yang diberikan kepada APKMODGET dan rakan kongsinya di bawah lesen tersebut akan digunakan hanya untuk tujuan operasi, penambahbaikan dan promosi Perkhidmatan dan pembangunan perkhidmatan APKMODGET baharu. Anda sepatutnya telah memperoleh semua hak undang-undang yang diperlukan untuk anda boleh memberikan lesen kepada APKMODGET untuk menggunakan kandungan yang anda berikan kepada APKMODGET, dan anda tidak boleh mendedahkan atau menyiarkan sebarang kandungan yang lucah atau melanggar ketenteraman awam, undang-undang atau moral yang baik.

Jika APKMODGET menentukan bahawa kandungan yang anda berikan melanggar undang-undang yang berkaitan atau dasar APKMODGET, APKMODGET boleh mengalih keluar, memadam atau enggan menyiarkan kandungan tersebut; walau bagaimanapun, APKMODGET tidak mempunyai kewajipan untuk menyemak atau mengedit sebarang kandungan. Jika anda percaya bahawa hak anda telah dilanggar, anda boleh mendapatkan bantuan daripada Pasukan Sokongan APKMODGET untuk Perkhidmatan yang berkaitan.

Dasar Nama Pengguna APKMODGET

Jenis nama pengguna berikut adalah dilarang:
Nama pengguna promosi:

Adakah nama syarikat, organisasi, kumpulan, tapak web atau produk (termasuk organisasi bukan untung).

Mengandungi URL atau alamat e-mel.

Nama pengguna yang membayangkan penggunaan akaun kongsi:

Menyiratkan akses dikongsi antara orang, seperti "Akaun Jack dan Jills".
Adalah nama jawatan dalam kumpulan atau organisasi, seperti "Setiausaha Yayasan XY".

Nama pengguna yang mengelirukan:

Boleh menyamar sebagai selebriti, tokoh utama dunia, editor APKMODGET yang terkenal, dsb.

Mengandungi perkataan seperti "bot" atau "skrip" yang merujuk kepada akaun yang direka bentuk untuk melaksanakan proses pengeditan automatik, melainkan akaun tersebut adalah akaun yang dibenarkan daripada jenis tersebut.
Mengandungi frasa seperti "admin" atau "sysop", yang membayangkan kuasa ilusi pada APKMODGET.

Nama pengguna yang menyinggung:

Mengandungi perkataan atau frasa yang mungkin menyinggung perasaan pengguna lain.
Mengandungi atau membayangkan serangan peribadi atau mengandungi bahan perbalahan tentang orang yang masih hidup.

Nama pengguna yang mengganggu:

Nampaknya bertujuan untuk mencetuskan reaksi emosi ("trolling").

Tunjukkan niat yang jelas untuk mengganggu APKMODGET.

* Sila ambil perhatian bahawa APKMODGET berhak untuk menutup mana-mana akaun pengguna pada bila-bila masa atas sebarang sebab, termasuk tetapi tidak terhad kepada Dasar Nama Pengguna yang dinyatakan di atas.

Perkhidmatan mungkin digantung sekali-sekala.

APKMODGET berusaha untuk menyediakan Perkhidmatan 24 jam sehari, 365 hari setahun tanpa gangguan. Walau bagaimanapun, hasil daripada pemeriksaan biasa atau sementara peralatan untuk penyelenggaraan atau pembaikan atau disebabkan sebab lain yang tidak dapat dielakkan, Perkhidmatan mungkin digantung buat sementara waktu. Dalam kes sedemikian, kami akan memberikan notis awal kepada anda dalam Perkhidmatan yang berkaitan. Jika Perkhidmatan digantung kerana sebab yang tidak diramalkan oleh APKMODGET, APKMODGET akan memberitahu anda mengenainya serta-merta selepas APKMODGET menentukan punca penggantungan yang berkaitan.

Syarat Perkhidmatan tertakluk kepada perubahan.

Untuk mencerminkan perubahan kepada undang-undang yang terpakai atau perubahan kepada Perkhidmatan, antara sebab lain, APKMODGET boleh menyemak Syarat Perkhidmatan. Sekiranya berlaku perubahan kepada Syarat Perkhidmatan, APKMODGET akan menyiarkan pemberitahuan mengenainya pada halaman permulaan Perkhidmatan individu dan Syarat Perkhidmatan yang disemak akan berkuat kuasa 15 hari selepas penyiaran pemberitahuan tersebut. Walau bagaimanapun, jika Syarat Perkhidmatan yang disemak boleh memberi kesan buruk kepada anda, APKMODGET akan memberi anda notis awal 30 hari yang munasabah dengan menghantar e-mel kepada anda ke alamat e-mel yang digunakan untuk Akaun APKMODGET anda atau mesej penggera.

APKMODGET akan menerima ulasan anda tentang Syarat Perkhidmatan yang disemak untuk tempoh dari tarikh penyiaran notis semakan yang dicadangkan tersebut sehingga tarikh kuat kuasa Syarat Perkhidmatan yang disemak. Kegagalan anda untuk memberikan komen anda dalam tempoh tersebut akan dianggap sebagai persetujuan anda kepada Syarat Perkhidmatan yang telah disemak semula. Malangnya, jika anda tidak bersetuju dengan Syarat Perkhidmatan yang disemak, APKMODGET tidak akan dapat menyediakan Perkhidmatan kepada anda.

Perlindungan Privasi dan Hak Cipta

Dasar privasi APKMODGET menerangkan cara kami mengendalikan data peribadi anda dan melindungi privasi anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami. Dengan menggunakan Perkhidmatan kami, anda bersetuju bahawa APKMODGET boleh menggunakan data tersebut menurut dasar privasi kami. Kami bertindak balas terhadap notis dakwaan pelanggaran hak cipta dan mengalih keluar semua bahan berhak cipta pelanggar berulang mengikut proses yang ditetapkan dalam Akta Hak Cipta Milenium Digital A.S.. Anda boleh menghantar permintaan alih keluar DMCA kepada APKMODGET.

Penafian Waranti, Had Remedi, Indemniti

Walaupun sudah tentu kami berusaha untuk menjadikan APKMODGET sebagai boleh dipercayai yang mungkin, perkhidmatan APKMODGET disediakan secara SEADANYA – DENGAN SEMUA KESALAHAN. Penggunaan perkhidmatan kami oleh anda sepenuhnya atas risiko anda sendiri. Kami tidak menjamin ketersediaan perkhidmatan kami pada bila-bila masa, atau kebolehpercayaan perkhidmatan kami semasa ia berjalan. Kami tidak menjamin integriti, atau ketersediaan berterusan, fail pada pelayan kami. Sama ada kami membuat sandaran, dan jika ya, sama ada pemulihan sandaran tersebut akan tersedia untuk anda, adalah mengikut budi bicara kami. APKMODGET MENAFIKAN SEMUA WARANTI, TERSURAT DAN TERSIRAT, TERMASUK TANPA HAD WARANTI TERSIRAT KESESUAIAN DAN KEBOLEHPERDAGANGAN. WALAUPUN APA-APA LAGI YANG DINYATAKAN DALAM SYARAT INI, DAN TANPA KIRA SAMA ADA APKMODGET MENGAMBIL ATAU TIDAK MENGAMBIL LANGKAH UNTUK MENGAlih keluar KANDUNGAN YANG TIDAK SESUAI ATAU MEmudaratkan DARI LAMANNYA, APKMODGET TIDAK ADA TUGAS UNTUK MEMANTAU SEBARANG KANDUNGANNYA. APKMODGET TIDAK MEMANGGUNG TANGGUNGJAWAB ATAS KETEPATAN, KESESUAIAN ATAU KEBURUKAN MANA-MANA KANDUNGAN YANG MUNCUL DI APKMODGET.COM YANG TIDAK DIHASILKAN OLEH APKMODGET, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA KANDUNGAN PENGGUNA, KANDUNGAN PENGIKLANAN, DAN KANDUNGAN LAIN.

Satu-satunya ubat anda untuk kehilangan mana-mana perkhidmatan dan/atau mana-mana imej atau data lain yang mungkin anda simpan pada perkhidmatan APKMODGET adalah untuk menghentikan penggunaan perkhidmatan kami oleh anda. APKMODGET TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, AKIBAT ATAU PUNITIF YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN ATAU KEBOLEHAN ANDA UNTUK MENGGUNAKAN, PERKHIDMATAN APKMODGET, WALAUPUN APKMODGET TELAH DIMAKSUDKAN SEMULA KNODGET DARIPADA KEROSAKAN TERSEBUT. TIADA PUNCA TINDAKAN YANG TIMBUL DARI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN APKMODGET ANDA BOLEH DIBAWA LEBIH DARI SATU TAHUN SELEPAS IA BERLAKU. ANDA AKAN MENGGUNAKAN RUGI DAN MEMEGANG APKMODGET DAN SEMUA KAKITANGANNYA TIDAK BERBAHAYA DARIPADA SEMUA KERUGIAN, LIABILITI, TUNTUTAN, ROSAK DAN PERBELANJAAN, TERMASUK YURAN PEGUAM YANG BERPATUTAN, YANG TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PELANGGARAN ANDA TERHADAP TERMA INI, MELANGGAR ANDA.

Umum

Komen dan cadangan anda amat kami hargai. Anda boleh, pada bila-bila masa, melawati tapak web dan apl APKMODGET untuk Menghubungi Kami dan meninggalkan komen dan cadangan anda. Syarat Perkhidmatan terpakai kepada perhubungan antara APKMODGET dan anda sahaja, dan tiada pihak ketiga akan berhak mendapat sebarang faedah di bawah Syarat Perkhidmatan.

ApkModGet.com