Advertisements

Tải Xuống Canva Pro MOD Apk V2.166.0 (Đã Mở Khóa Trả Phí)
Tên ứng dụng Canva Pro MOD APK
Thông tin MOD Đã mở khóa trả phí
Cập nhật March 23, 2023

Advertisements

Khi nói đến chỉnh sá»­a, chúng tôi luôn tìm kiếm các ứng dụng có thể phục vụ các tính năng tốt nhất. Tuy nhiên, có rất ít ứng dụng có thể được sá»­ dụng để chỉnh sá»­a ảnh và video má»™t cách chuyên nghiệp. Hầu hết các ứng dụng đều phải trả phí và không nằm trong tầm tay của má»™t người bình thường. Các ứng dụng chỉnh sá»­a chuyên nghiệp có chứa tất cả các yếu tố cần thiết là rất hiếm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cho bạn biết về má»™t ứng dụng chỉnh sá»­a có thể được sá»­ dụng chuyên nghiệp trong thiết kế đồ họa. Ứng dụng này có tên là Canva Pro.

 

Nó là má»™t công cụ chỉnh sá»­a mạnh mẽ có thể được sá»­ dụng để tạo logo, cắt dán và viết văn bản trên ảnh của bạn. Ứng dụng này được phát triển bởi Canva và nó Ä‘ã được xếp hạng là má»™t trong những công cụ chỉnh sá»­a hàng đầu trên thế giá»›i. Bạn có thể tạo ra nhiều hiệu ứng hình ảnh khác nhau trong nhiếp ảnh của mình. Bạn có thể tạo hình thu nhỏ và ná»™i dung đồ họa vá»›i sá»± trợ giúp của ứng dụng này. Ứng dụng này sẽ rất hữu ích nếu bạn hoạt Ä‘á»™ng trên mạng xã há»™i. Bạn có thể dá»… dàng tạo ná»™i dung cho thÆ°Æ¡ng hiệu và mục Ä‘ích tiếp thị vá»›i sá»± trợ giúp của ứng dụng này. Có rất nhiều mẫu có sẵn trong ứng dụng canva có thể làm cho ảnh của bạn trông thá»±c tế hÆ¡n.

Canva có nhiều tính năng hữu ích chắc chắn sẽ giúp ích cho bạn trong công việc chuyên môn. Nếu bạn Ä‘ang tìm kiếm má»™t công cụ chỉnh sá»­a chuyên nghiệp thì bạn có thể đọc bài viết này để biết tổng quan về ứng dụng Canva.

Canva Pro MOD APK

 

Ứng dụng Canva là gì?

Canva là má»™t công cụ chỉnh sá»­a đặc biệt có thể được sá»­ dụng để chỉnh sá»­a ảnh má»™t cách chuyên nghiệp. Bạn có thể tạo biểu trÆ°ng, ​​ná»™i dung thiết kế đồ họa, hình thu nhỏ và cắt dán vá»›i sá»± trợ giúp của các tính năng có sẵn trong ứng dụng canva. Bạn cÅ©ng có thể sá»­ dụng ứng dụng này để tạo ná»™i dung cho thÆ°Æ¡ng hiệu và mục Ä‘ích tiếp thị. Ná»™i dung được tạo này có thể được sá»­ dụng trên các mạng xã há»™i khác nhau nhÆ° Facebook, Instagram, Pinterest, v.v.

Canva Pro MOD APK là gì?

Canva Pro Mod APK là phiên bản sá»­a đổi của ứng dụng canva. Phiên bản này sẽ cho phép bạn có quyền truy cập vào tất cả các tính năng chuyên nghiệp của ứng dụng canva. Tất cả các tính năng cao cấp cần phải trả phí để có quyền truy cập vào chúng nhÆ°ng vá»›i phiên bản sá»­a đổi này, bạn có thể sá»­ dụng các tính năng này miá»…n phí. HÆ¡n nữa, để thuận tiện cho bạn, quảng cáo cÅ©ng Ä‘ã bị xóa khỏi Canva Pro Mod APK.

Tôi có thể xóa hình mờ trong Canva không?

Hình mờ của Canva không thể bị xóa trong phiên bản tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu bạn Ä‘ã mua tất cả các tính năng chuyên nghiệp của ứng dụng canva thì bạn sẽ có thể xóa hình mờ khỏi ảnh của mình bằng cách nhấp vào nút hình mờ trong ứng dụng. HÆ¡n nữa, nếu bạn muốn có quyền truy cập vào tất cả các tính năng chuyên nghiệp mà không phải trả phí thì bạn có thể tải xuống apk Canva pro mod từ trang web của chúng tôi.

Hình ảnh Canva có được cấp phép không?

Tất cả các hình ảnh bao gồm mẫu, phần tá»­, video, ảnh và những thứ khác đều được cấp phép và đăng ký bản quyền cho người dùng trong ứng dụng canva. Nếu bạn Ä‘ang làm việc trên bất kỳ nền tảng truyền thông xã há»™i nào hoặc má»™t người giải quyết hoặc má»™t người sáng tạo ná»™i dung thì bạn sẽ phải làm quen vá»›i các Ä‘iều khoản và quyền của ứng dụng Canva trong khi tạo hình ảnh vá»›i sá»± trợ giúp của ứng dụng này.

Canva Pro MOD APK

 

Tính năng của ứng dụng Canva Pro

Truy cập vào tất cả các yếu tố

Trong ứng dụng Canva Pro, bạn có thể có quyền truy cập vào tất cả các thÆ° viện ảnh và video. Trong ứng dụng canva Pro, bạn có thể có quyền truy cập vào tất cả các hình ảnh cao cấp và video cao cấp của ứng dụng canva. Bạn cÅ©ng có thể tải xuống hình ảnh và video trên Ä‘iện thoại di Ä‘á»™ng của mình và có thể chia sẻ chúng vá»›i bất kỳ nền tảng nào khác. Bạn cÅ©ng có thể chỉnh sá»­a ná»™i dung có sẵn trong ứng dụng Canva Pro.

Thay đổi nền của hình ảnh

Vá»›i sá»± trợ giúp của ứng dụng Canva Pro, bạn có thể dá»… dàng thay đổi hoặc xóa nền của hình ảnh. Hầu hết trường hợp xảy ra là chúng ta muốn xóa má»™t đối tượng không mong muốn khỏi nền hoặc muốn thay đổi màu của nền. Ứng dụng Canva Pro là ứng dụng tốt nhất cho mục Ä‘ích này. Bạn có thể dá»… dàng thay đổi và loại bỏ nền của hình ảnh và làm cho chúng trông chuyên nghiệp hÆ¡n.

Tạo hoạt ảnh

Loại ứng dụng Pro có thể được sá»­ dụng để tạo hoạt ảnh tức thì vá»›i sá»± trợ giúp của hình ảnh, bạn có thể tạo ná»™i dung thiết kế đồ họa vá»›i sá»± trợ giúp của các tính năng tuyệt vời có sẵn trong ứng dụng canva, bạn có thể tạo hoạt ảnh cho bất kỳ sáng tạo nào của mình và xem hoạt ảnh của bạn trở nên sống Ä‘á»™ng những hình ảnh Ä‘á»™ng này có thể được sá»­ dụng trên bất kỳ nền tảng mạng xã há»™i nào. Bạn cÅ©ng có thể lên lịch hình ảnh và hoạt ảnh của mình trá»±c tiếp vá»›i sá»± trợ giúp của Canva lên lịch cho bất kỳ ứng dụng truyền thông xã há»™i nào khác, Ä‘iều này sẽ giúp bạn thu hút người dùng đến vá»›i ná»™i dung của mình.

Tạo nội dung cho thương hiệu

Vá»›i sá»± trợ giúp của hàng trăm mẫu có sẵn trong ứng dụng Canva, bạn có thể tạo biểu trÆ°ng cho thÆ°Æ¡ng hiệu và mục Ä‘ích tiếp thị. Bạn có thể tạo nhiều ná»™i dung khác nhau vá»›i sá»± trợ giúp của các mẫu có sẵn trong ứng dụng Canvas. Ứng dụng này sẽ giúp bạn rất nhiều trong sá»± nghiệp chuyên nghiệp của bạn.

Xóa hình mờ

Tính năng này chỉ có sẵn trong ứng dụng Canva. Vá»›i sá»± trợ giúp của tính năng này, bạn sẽ có thể xóa biểu trÆ°ng của Canva khỏi hình ảnh và video của mình cÅ©ng nhÆ° các mẫu có sẵn trong ứng dụng canva.

Thay đổi kích thÆ°á»›c hình ảnh của bạn

Ứng dụng Canva Ä‘ã tỏ ra rất hiệu quả trong việc thay đổi kích thÆ°á»›c của các mẫu và hình ảnh. Bạn có thể Thay đổi kích thÆ°á»›c hình ảnh của mình cho bất kỳ mạng xã há»™i nào. Ví dụ: nếu bạn muốn tạo hình thu nhỏ cho YouTube thì bạn cÅ©ng có thể thay đổi kích thÆ°á»›c hình ảnh của mình theo kích thÆ°á»›c Ä‘ó.

Tạo nhóm canva của bạn

Vá»›i sá»± trợ giúp của ứng dụng Canva Pro, bạn có thể tạo má»™t nhóm trên ứng dụng và bạn cÅ©ng có thể thêm thành viên vào nhóm này. Bạn có thể giao các công việc khác nhau cho các thành viên trong nhóm và cÅ©ng có thể chia sẻ công việc Ä‘ã chỉnh sá»­a vá»›i nhóm của bạn.

Canva Pro MOD APK

Các tính năng của Canva Pro Mod APK

Miá»…n phí

Canva Pro là má»™t ứng dụng trả phí và bạn sẽ phải mua ứng dụng này để có quyền truy cập vào tất cả các tính năng của ứng dụng canva Pro. NhÆ°ng vá»›i sá»± trợ giúp của phiên bản sá»­a đổi này, bạn sẽ có thể sá»­ dụng tất cả các tính năng của ứng dụng canva mà không phải trả bất kỳ khoản tiền nào. Ví dụ: bạn có thể có quyền truy cập vào tất cả ná»™i dung cao cấp của ứng dụng và cÅ©ng có thể xóa hình mờ và tải video và hình ảnh xuống thiết bị của mình vá»›i sá»± trợ giúp của Canva Pro Mod APK.

Canva Pro MOD APK

Sự kết luận

Canvas Pro là má»™t công cụ chỉnh sá»­a chuyên nghiệp rất hữu ích cho những người làm công việc sáng tạo ná»™i dung và thiết kế đồ họa. Canva Pro có thể được sá»­ dụng mà không cần trả tiền vá»›i sá»± trợ giúp của Canva pro Mod APK có sẵn trên trang web của chúng tôi. Sau Ä‘ó, nếu bạn muốn chia sẻ thêm bất kỳ thông tin nào về ứng dụng Canva, bạn có thể viết thông tin Ä‘ó trong

Câu hỏi thường gặp

Q. Có giới hạn số trang trong ứng dụng Canva Pro không?

Có, có một giới hạn trang trong Canva pro là 100 trang cho mỗi thiết kế. Nhưng nếu bạn muốn thêm nhiều trang hơn thì bạn có thể tạo thiết kế mới và hợp nhất nó với thiết kế trước đó bằng cách sử dụng hợp nhất tệp.

Q. Có bao nhiêu trang trình bày có thể được sử dụng trong Canva?

Trong phiên bản tiêu chuẩn của ứng dụng canva, số trang trình bày mà bạn có thể sử dụng miễn phí là 15.

Advertisements

0 / 5 ( 0 votes )

Để lại một bình luận

ApkModGet.com